taka.inna.

39 tekstów – auto­rem jest ta­ka.in­na..

Ku­powa­li szczęście w gra­mach. Zos­tały z nich tyl­ko ki­log­ra­my nieszczęść. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 22 grudnia 2010, 16:37

Te sa­me miej­sca, te sa­me twarze, ty­siące his­to­rii, ty­leż opi­nii i de­finic­ji szczęścia. Tak nap­rawdę liczą się tyl­ko dwie. Mo­ja i Two­ja. Z tym, że za­leży do ko­go kieruję te słowa. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 grudnia 2010, 18:46

Pożegnanie

Do widze­nia Świecie.
Os­to­jo marzeń,
Mo­giło pamięci.

Przym­knij swe powieki
Na grzechy codzien­ności,
Wad­li­we sekundy.

Wspom­nij cza­sem, proszę
Ek­sploz­je radości
i stru­mienie łez.

Bądź na­dal je­dynym azylem.
Śmier­telną pułapką,
W której nie ma życia.

Za­nim po­dej­miesz os­tatni oddech
Wy­sil się jeszcze trochę,
Po­każ to, co niezbudzone.

Ja odchodzę... 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 5 września 2010, 18:36

* * *

Idziemy powoli
mok­ry­mi szcze­lina­mi za­sapa­nych ulic,
tu­limy dłonie
w na­gim splocie,
gładzi­my chodniki
które cicho szep­czą obcasami,
spi­jamy krople
co przed chwilą zmarły nam na skroniach.
Prze­biega obok nas kudłata miłość
nie zauważając nas wcale.
A my bez­nadziej­nie zakłopotani
kątem oka wbi­jamy w siebie kłamstwa.
Idziemy...
Na skrzyżowa­niu nocy
czycha na nas przez­nacze­nie,
cze­ka, by za­bić nas na­mi,
bo­leśnie pod­ra­pać prawdą.
Umieramy... 

wiersz
zebrał 15 fiszek • 17 sierpnia 2010, 17:44

to nie życie

Sztuczny wiatr we włosach
i be­zołowiowe perfumy
stojące w korkach.
Ta­buny kurzu ga­lopujące
chod­ni­kami miasta,
ze­gar bijący się w pierś
- czas ucieka.
Kochan­ko­wie zaklęci
w ga­zecie krzyczącej literami.
Ich ideal­ne twarze gładzą się
w ideal­nym pocałunku.
Egoizm i fa­la samobójstw,
utar­te sche­maty, kręte ścieżki, stereotypy
"Jes­teś tym, co jesz" i śmieciowe jedzenie.
Tyl­ko kosza na śmieci brak. 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 28 lipca 2010, 11:53

Ciągła pot­rze­ba prze­jawem uzależnienia. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 26 lipca 2010, 12:34

motywacja

jes­teś tu
na chwilę, na sekundę
spójrz przed siebie, widzisz?
ocean możli­wości, jeśli tyl­ko chcesz
proszę, zechciej, masz szansę
je­dyną i niepow­tarzalną - jak ty
czy o czymś marzysz?
nie, nie mów głośno! nie zapeszaj!
a te­raz wej­rzyj głębo­ko w [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 16 lipca 2010, 15:05

przyjaźni koniec

przy­jaźń na zawsze
i początek prze­pada w przepaści
wątłe kształty obietnic
roz­le­wają się jak ta­nie wino
ta­jem­ni­ce szem­rają prze­ciw­ko sobie
wy­pełzają na języ­ki postronne
by stłamsić

zaufa­nie już nie ufa
"to się nie opłaca" chwy­ta stery
i bez­sens wkra­da się
tyl­ny­mi drzwiami przyzwyczajenia
spokój stoi w kącie za karę
zu­pełnie tak, jak­by zro­bił coś złego
chciał zapanować
opa­nował go chaos

i nic

to koniec. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 10 lipca 2010, 15:14

Łzy są przes­my­kiem od codzien­ności do na­jod­leglej­sze­go świata wspomnień. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 5 lipca 2010, 16:26

taniec

lek­ko tak
za­tańczyć na krawędzi dnia
unieść się
w podskoku
za­toczyć w piruecie
i upaść by powstać
wskoczyć w noc
z błys­kiem w oku
by roz­jaśnić mrok
rozkołysać
na li­nie istnienia
co wyz­nacza horyzonty
snów
i biec
biec przed siebie
po świt 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 1 lipca 2010, 19:25
taka.inna.

z książek

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

taka.inna.

Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność